Vážení zákazníci, od 19. do 23.6. čerpáme dovolenou. Prodejna bude uzavřena, e-shop vaše objednávky bude přijímat, zpracovávat je budeme od pondělí 24.6. Děkujeme za pochopení.

Označení CE

CE

Jedná se o Vaši bezpečnost. A v tom horším případě o Váš život. Značka CE je zde pro Vás, abyste věděli, co kupujete. Udává informaci o tom, že výrobek splnil určitý standard. Pro motorkářské oblečení a další bezpečnostní oblečení je předepsáno určité množství rozsáhlých nezávislých testů které musí splnit, než smí nosit značku CE. Jsme hrdí na to, že jsme jedni z výrobců, kteří splnili požadavky hned v několika z různých kategorií. Velmi brzy jsme splnili CE normu nejen pro kožené, ale také pro textilní oblečení a chrániče, boty a rukavice. Stále rozšiřujeme naši nabídku a prosazujeme vývoj ochranného motocyklového oblečení.

Varování před falešnými značkami!

Ano, bohužel je to pravda. Mnoho výrobců uvádí na trh falešné značky. Zde je několik příkladů, jaké informace by měla značka obsahovat, aby prokázala svoji pravost.

  • Všechny schválené výrobky by měly obsahovat označení symbolem CE a přiložené informace by měly být v jazyce země, kde je výrobek uveden na trh.
  • Informace pro spotřebitele by měly také obsahovat informace o společnosti, kde byly prováděny testy, včetně názvu a ID čísla společnosti.
  • Název, značka nebo jiné identifikační údaje výrobku by měly být uvedeny také.
  • Každý chránič by měl mít označení konkrétního typu ochrany.
  • Nemělo by chybět také číslo aktuální Evropské normy, například EN 1621-1.

Jestliže tyto informace nejsou k výrobku přiloženy, je možné že označení CE není pravé. Existence etikety není zárukou, ale tyto body jsou důležitým vodítkem pro určení, zda je pravá či ne.

Důležitá je správná velikost

Bezpečnostní prvky, chrániče a podobně by měly fungovat tak jak byly navrženy. Odolnost materiálů proti abrazi by měla být zaručena stejně jako hlavní funkce oblečení. To vše je ale možné pouze za předpokladu, že vše řádně padne. Pokud si nejste jisti, zkuste si výrobek opakovaně a bez váhání žádejte o radu prodejce, který Vám pomůže při výběru velikosti.

OZNAČENÍ CE A JAK FUNGUJE

Zde je krátký výčet příkladů požadavků CE testů, a to především motorkářského oblečení. Značení a testy jsou zde aby zaručily, že oblečení a doplňky prodávané jako bezpečnostní oblečení dosahují určité úrovně bezpečnosti. Po rozsáhlých studiích skutečných nehod byly části těla rozděleny do několika zón podle toho, jak jsou při nehodě vystaveny zranění. Chrániče a všitá ochrana v oblečení a způsoby jejich testování byly vyvinuty na základě těchto studií za účelem ochrany zranitelných částí těla.

en 17092-3:2017

Certifikace (CE) podle směrnice 89/686/EHS a normy prEN17092-3:2017.

"AAA" Nabízí nejvyšší úroveň ochrany uživatelům vystaveným zvýšenému riziku úrazu zapříčiněným příliš vysokou rychlostí nebo agresivním stylem jízdy, což je charakteristické pro motoristické sporty.

"AA" Nabízí ochranu většině uživatelů, kteří podnikají dálkové jízdy, jako např. okružní cesty, rekreační jízdy a delší výlety, u kterých je pravděpodobné, že jízdní rychlosti překračují rychlosti ve městech a městských oblastech.

"A" Nabízí omezenou ochranu při rychlostech překračujících rychlost ve městech a městských oblastech. Oděvy této kategorie by se měly používat v místech s vysokými teplotami nebo hmotnostními omezeními.

"B" Nabízí omezenou ochranu před odřením při rychlostech překračující rychlost ve městech a městských oblastech. Oděvy této kategorie by se měly používat v místech s vysokými teplotami nebo hmotnostními omezeními. Hlavní funkcí tohoto produktu je ochránit uživatele pouze před mechanickým odřením o povrch vozovky.

"C" Nabízí ochranu proti nárazu pouze při střetnutí s vozovkou nebo jinými překážkami. Oděvy této kategorie by se měly používat alespoň v kombinaci kategorie "B", které nabízí omezenou ochranu před mechanickým odřením. Hlavní funkcí tohoto produktu je ochránit uživatele pouze před nárazem.

 

EN 1621-1

Ochrana proti mechanickým vlivům na motocyklisty. Samostatné nebo kombinované chrániče ramen, loktů, boků a kolen – nejohroženějších částí těla. Kromě kriterií testu popsaných níže, norma také popisuje, jaký by měl být tvar a rozsah chráněných partií. Způsob testování: Každý chránič je udeřen ocelovým předmětem devětkrát na různých místech silou rovnající se 50 J. Přenesená síla těchto devíti úderů na druhou stranu nesmí přesáhnout v průměru 35 kN. A žádný jednotlivý úder nesmí přesáhnout 50 kN. Každý chránič musí projít tímto testem aby získal značku CE.

EN 1621-2

Zádový chránič pro motocyklisty. Zádový chránič by měl chránit páteř a oblasti měkkých tkání v její blízkosti před nárazy a údery. Tyto testy simulují pády na kameny a okraje vozovky. K získání tohoto označení musí chránič také správně sedět, přitom neomezovat pohyb uživatele a také překrývat ostatečně velkou část zad. Norma je rozdělena do dvou úrovní. Způsob testování: K otestování odolnosti proti nárazu je chránič vystaven úderům ocelovým předmětem na pěti různých místech jako při nárazu dlažební kostky. Nejméně tedy na pěti místech chrániče a jeden extra úder na známá slabá místa. Ke splnění vyšší úrovně, úroveň 2, síla úderů musí být 50 J. Průměrná hodnota síly přenesené do chrániče nesmí přesáhnout 9 kN. A žádný jednotlivý úder nesmí přesáhnout 12 kN. Pro úroveň 1, průměrná hodnota nesmí přesáhnout 18 kN a jednotlivý úder nesmí přesáhnout 24 kN.

EN 14021

Ochrana proti odlétávajícím kamenům a podobným nástrahám při off-roadovém ježdění. Vybavení k ochraně uživatele před odlétávajícím kamením a podobnými nástrahami při off-roadovém ježdění a dalších aktivitách. Nejvíce ohrožená část těla je hrudník, ale všitá ochrana může chránit také ramena záda a paže. Nicméně, všechny části chrániče musí splňovat požadavky normy.

Norma EN 14021 také předepisuje, jak velká část těla má být zakryta. Vhodnost a připevnění k tělu jsou další faktory důležité pro pohodlí jezdce a pro jeho pohybové možnosti. Způsob testování: Ochranné plochy jsou testovány za pomoci speciálně tvarovaného předmětu který je na ně upuštěn silou 5J. Síla naměřená uvnitř nesmí přesáhnout 27 kN.Test je proveden na dvou náhodně vybraných místech plochy a opakován ještě na dvou dalších plochách. Ty nesmí prasknout a všechny trvalé části, řemínky, pásky a opasek musí snést sílu 120 N aniž by se roztrhly.

EN 13634

Ochrana nohou profesionálních motocyklistů. Předpokladem splnění CE normy u bot zahrnuje kvalitu materiálu torzní pevnost, odolnost proti abrazi, penetraci a roztržení. Tato norma je také rozdělena na dvě úrovně. Způsob testování: Odolnost proti abrazi je důležitá a je testována jako u EN 13595-2, tlakem proti brusce. Svrchní vrstva na horní straně bot musí vydržet 5 sekund pro úroveň 1. Úroveň 2 požaduje 12 sekund. Penetrace je také testována. Podrážky musí zůstat nedotčené chemikáliemi, olejem a benzínem. CE souhlas může být vydán s nebo bez chráničů na kotníky a holeně. Zvolili jsme si nechat testovat naši obuv s touto ochranou, což znamená, že jsou také testovány pro případ nárazu a úderu, přičemž splňují úroveň 1.

EN 13594

Bezpečnostní rukavice pro profesionální motocyklisty. Rukavice mají chránit ruce, prsty a zápěstí mimo jiné před nárazem a abrazí a to, bez zhoršení schopnosti ovládat motocykl. Zde je důležitá kvalita a odolnost proti protržení různých materiálů a pevnost stehů. Způsob testování: Pro splnění testu jsou rukavice vystaveny mimo jiné testu abraze, penetrace, a roztržení. V testu abraze musí rukavice vydržet nejméně 2,5 sekundy na stejné brusce, která je používána pro testování oblečení a bot. Síla abraze v ochranné části rukavice musí dosáhnout nejméně 40 N. Ochrana záprstí by měla být také testována a musí snížit úder z 5 J na sílu maximálně 4 kN do vnitřku rukavice.

EN 13595-1 až EN 13595-4

Bezpečnostní oblečení pro profesionální motorkáře – bunda, kalhoty a jednodílný oblek Norma pro bezpečnostní oblečení je zaměřena na profesionály, kteří se pohybují po většinu času v dopravě, k jezdcům a řidičům. Je pro všechny, kteří chtějí tu nejlepší ochranu. Bez ohledu na testy abraze, kladou testy také velký důraz na tvar a vhodnost oblečení. Důležitým aspektem je to, zda oblečení řádně padne a to tak, aby fungovalo v souladu s návrhem i v případě nehody. Tato norma má dvě úrovně: Úroveň 1 je trochu jednodušší varianta, poskytující určitou ochranu. Úroveň 2 je o něco obtížnější a má na oblečení vyšší požadavky.

Způsob testování: Aby oblečení splnilo tuto normu prochází několika testy, které měří nejen odolnost proti abrazi a průniku, ale také proti protržení. V testech abraze je oblečení jednoduše drženo proti rotující brusce a je měřen čas po který oblečení vydrží. Běžná textilní tkanina je zničena za méně než půl sekundy. Pro úroveň 1 část 1 a 2 (nejvíce ohrožené části těla) musí vydržet 4 sekundy. Pro úroveň 2 zóny 1 a 2 musí vydržet 7 sekund! To víceméně odpovídá času, kdy jezdec jedoucí rychlostí 110 km/h po pádu klouže po vozovce. V testu penetrace se měří, jak hluboko do materiálu pronikne špička nože tlačená určitou silou. Při testu roztržení je materiál napínán tak dlouho, dokud se zipy a švy neroztrhnou. Určitý tlak udává předepsaný limit.